Välkommen till SKLTP

SKLTP är ett öppen källkodsprojekt som realiserar prioriterade delar av en tjänsteplattform enligt referensarkitekturen för vård och omsorg - T-boken. SKLTP används av Inera i den Nationella Tjänsteplattformen. SKLTP används också som regional tjänsteplattform i olika landsting.

Länkar till tjänsteplattformar som använder SKLTP